Alcar

TPMS -
Systém kontroly
tlaku v pneumatikách

TPMS

v OE KVALITĚ

BUDOUCNOST TPMS OD ALCARu!

Od konce roku 2014 musí být všechny nové osobní automobily povinně vybavené systémem kontroly tlaku v pnaumatikách, na tom není nic nového. Novinkou však je, že ALCAR nabízí na trhu náhradních dílů pro osbní automobily novou výrazně vylepšenou generaci produktů TPMS.

Na tomto místě se dočtete, co se za písmeny TPMS skrývá, a jak širokou podporu ALCAR nabízí svým obchodním partnerům.

TPMS ZÁKLADY
  • CO JE TO TPMS?

Systémy pro kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS) jsou systémy integrované ve vozidle, které nepřetržitě sledují tlak v pneumatikách. Existují dva druhy systémů. Přímý systém měří tlak vzduchu pomocí senzoru v kole zatímco nepřímý systém detekuje pokles tlaku pomocí ABS senzorů vozidla. V případě poklesu tlaku v jedné nebo více pneumatikách je řidič upozorněn přímo na displeji na palubní desce vozidla.

TPMS plní čtyři funkce:
  • Zvyšuje bezpečnost jízdy díky lepší přilnavosti, lepšímu ovládání vozu a kratší brzdné vzdálenosti
  • Zabraňuje zvýšené spotřebě paliva při jízdě se špatným tlakem vzduchu v pneumatikách
  • Zamezuje zvýšenému opotřebení pneumatik, které je způsobeno příliš nízkým tlakem vzduchu v pneumatikách
  • Snižuje emise CO2 díky nižší spotřebě paliva a delší životnosti pneumatik
TPMS & KOUPĚ KOL

Pokud již máte Váš vůz vybaven TPMS, pak musíte zjistit, zda se jedná o přímý nebo nepřímý systém měření. V případě, že se jedná o nepřímý TPMS, pak si můžete vybrat kola jako obvykle, protože tím není systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách nijak dotčen.

 

Pokud se jedná o přímý systém kontroly tlaku v pneumatikách, měli byste si při nákupu kol dávat pozor na následující:

1. Zda Vámi vybraný design kola splňuje všechny předpoklady pro montáž TPMS senzoru. 

2. Z důvodu komplexnosti technologie TPMS Vám doporučujeme navštívit odborného prodejce, který disponuje speciálním nářadím a programovacím vybavením pro výměnu pneumatik, údržbu práce a pro vyřešení potenciálních problémů (např. výstraha na displeji).

 

Všechna kola od ALCARu jsou již od začátku roku 2012 připravována na montáž nezbytných senzorů TPMS (přímé senzory tlaku vzduchu) a příslušné informace jsou zaznamenávány také do homologací TÜV.

TPMS KNOW-HOW

TECHNICKÉ DETAILY A VLIV TPMS NA ÚDRŽBU A SERVIS


Jaké jsou rozdíly mezi přímým a nepřímým systémem?

U přímého měřícího systému zaznamenává senzor v kole tlak vzduchu pneumatiky. Tyto informace se přenáší vysílačem do řídicí jednotce ve vozidle. Rozdílné displeje jednotlivých výrobců vozidel dávají řidiči možnost neustále sledovat aktuální hodnoty tlaku nebo řidič dostává pouze výstrahu při příliš nízkém tlaku vzduchu pneumatik. Tyto systémy jsou velice přesné, protože monitorují tlak vzduchu přímo v každé pneumatice.


Jak funguje nepřímý systém tlaku vzduchu v pneumatikách?
Unepřímého systému sledují senzory ABS a trakce rychlost otáčení každého kola. Změna v rychlosti otáčení by se mohla projevit při poklesu tlaku vzduchu v pneumatice. Měří se také kmitání kol, které se mění v závislosti na změně tlaku v pneumatice. Tato změna je pak dalším indikátorem poklesu tlaku vzduchu v pneumatice.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody těchto systémů?

Přímý systém TPMS umožňuje velice přesný záznam dat a dodatečné funkce jako jsou rozpoznání pozice pneumatik, rozpoznání ztráty tlaku při stání vozidla a snímání tlaku vzduchu v pneumatice u náhradního kola. Přímý systém TPMS vyžaduje vícenáklady při výměně pneumatik a při údržbě. Všechna kola daného vozidla (na léto, na zimu, náhradní kola) musí být vybavena funkčním senzorem.

Nepřímý systém TPMS je méně přesný, protože neměří ani tlak vzduchu v pneumatice, ani její teplotu. Nemůže zjistit ztrátu tlaku vzduchu v pneumatikách v momentě, kdy vozidlo stojí. Tento systém je levnější a jednodušší na údržbu, protože nepoužívá senzory umístěné v pneumatikách.

 

Jaké důsledky mají systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) na údržbu a servis? 

Použití senzorů TPMS přináší nové požadavky, jak pro majitele vozidla, tak i pro odborného prodejce. 

Výměnu pneumatik si majitel vozidla již nebude schopen provést sám, ale bude potřebovat pomoc kvalifikovaného servisu, který jediný může senzor správně namontovat, nastavit a zkontrolovat. Vzhledem k povinnému zavedení této technologie, budou muset odborní prodejci vyškolit svůj personál a investovat do příslušného vybavení.


Mohu si na vůz s přímým měřením TPMS namontovat pneumatiky sám?

Montáž pneumatik je důležitá bezpečnostní procedura a vyžaduje odborné znalosti (kontrola stavu pneumatik, použití správného utahovacího momentu,…). Proto zásadně doporučujeme tuto práci provádět u odborných prodejců.

Přímé systémy TPMS s sebou navíc přináší následující nové technické požadavky:

  • Nutnost údržby ventilu a těsnění při každé výměně kol, aby se zamezilo nadměrnému opotřebení senzoru

  • U nových pneumatik: spárování senzorů s vozidlem v případě použití nových senzorů (nové identifikační číslo senzoru) nebo při změně pozic kol a tím pádem i senzorů, zajištění správné komunikace mezi senzorem a jednotkou TPMS

  • Při výměně pneumatik je nutné zkontrolovat stav baterie senzorů


Moje vozidlo nemá systém TPMS, musím si ho nechat namontovat dodatečně?
Ve vozidlech, která podléhají povinnosti mít senzory tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS), byl nepřímý nebo přímý systém TPMS již zabudován při výrobě, protože by jinak toto vozidlo neobdrželo v rámci členských států EU typové schválení, případně povolení k provozu.

Dodatečná montáž systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) není nutná.

ALCAR TPMS ŘEŠENÍ NA MÍRU

TPMS – ČTYŘI PÍSMENA – JEDNO ŘEŠENÍ: ALCAR!

ALCAR nabízí řešení připravené na míru: Vedle senzorů ALCAR dodává diagnostické a TPMS příslušenství a nářadí, programovací přístroje, náhradní díly a poskytuje rozsáhlé poradenství pro všechny své zákazníky a obchodní partnery. Díky TPMS konfigurátoru ve svém Webshopu, ALCAR nabízí zákazníkům optimální digitální TPMS podporu. V sekci Členové si můžete stáhnout informace ke správnému přiřazení senzorů i si je vytisknout. Díky tomu může ALCAR jednoduše a rychle vyřešit nejběžnější problémy online, například nalézt vhodný senzor pro konkrétní vůz nebo správnou spárovací proceduru.

Komplexní výzvy – jednoduchá řešení

Vedle nových senzorů je jím přístroj ALCAR Tech600 - nejmodernější a nejrychlejší programovací a diagnostický přístroj TPMS na trhu. Ve spolupráci se společností BARTEC jsme pro vás vyvinuli nový výkonný přístroj TPMS, který vám maximálně usnadní vaše každodenní činnosti. Umožní vám velmi rychlé programování senzorů včetně multiprogramování (naprogramování více senzorů jedním kliknutím) a párování senzorů s vozidlem pomocí bezdrátového modulu OBDII. Obsahuje širokou databázi spárovacích procedur, umí automatické rozpoznání - slepou identifikaci senzoru a je možné ho integrovat do vašeho podnikového informačního systému. Diagnostika je dodávána s licencí na 3 ROKY AKTUALIZACÍ ZDARMA