ALCAR wheel production

Technologie

Kola 1x1 - Technické základy a detaily

Většina z nás se po usednutí do auta určitě nezamyslí nad tím, co vůz spojuje se zemí. Kola jsou přitom klíčovou částí, díky které, stejně jako nohy u člověka, zaujímá vůz správnou pozici. V případě zranění nohou dochází u člověka ke změně celého postoje a jeho geometrie. S auty to je podobné. Poškození kola může znamenat nehodu a nebezpečí pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu. 
AEZ si to velice dobře uvědomuje a zaměřuje se proto na výrobu kol v nejvyšší kvalitě a s maximální bezpečností. Potvrzenou a certifikovanou!

Wheelprofile Cz

Šířka ráfku 
Je vnitřní vzdálenost mezi dvěma patkami kola. 
Šířka ráfku také označuje nominální šířku kola.

Zális 
Je vzdálenost od pomyslné osy kola k dosedací ploše kola. 
Tento rozměr je velmi důležitý, protože je rozhodující pro uložení kola na nápravě vozidla. 

Průměr roztečné kružnice (PCD/ Počet děr) 
Určuje průměr dvou protilehlých děr na náboji kola příslušného vozidla, popř. kolik těchto děr je na náboji kola. 

Průměr středového otvoru: 
Pro maximální flexibilitu používá AEZ redukční kroužky tak, aby se kolo s jedním vrtáním mohlo použít na více vozidlech s různými průměry středových děr (basic ring system). 

Hump: 
Zamezuje, při působení velkých bočních sil, například při jízdě v zatáčce, sesunutí pneumatiky z kola při náhlém poklesu tlaku vzduchu v pneumatice. Existuje více provedení.

Příklad: 7,5Jx17H2

7,5 Nominální šířka (šířka ráfku)
J Šířka patky ráfku
17 Nominální průměr kolae
H2 Podvojný hump (individuální design humpu)

Jednodílná kola
Pojem „jednodílné kolo“ se používá, když jsou ráfek a ráfek vyrobeny z jednoho kusu. Kolo se vyrábí litím, nebo kováním. Jednodílné kolo je nejčastějším typem hliníkových kol.

Slitina
Na kolech se používá tzv. Kokil. Tento proces lití v zásadě rozlišuje mezi gravitací a nízkým tlakem. V obou případech je takzvaná forma (forma) naplněna roztavenou hliníkovou slitinou, poté co je kolo odlité, forma je odstraněna a kolo je dokončeno. Forma je vyrobena z oceli a lze ji v průměru použít 50 000 - 80 000 krát.

Vývoj modelu kola
Historie kola začíná nápadem na design. Je vyvinuta specifikace konstrukce, která obsahuje základní definici a vizuální představu o konstrukci a technické struktuře kola.

Zátěžová zkouška kola
Enormní zatížení, která při praktickém používání ani nemohou nastat, se modelují na 3D modelu kola pomocí počítačové simulace a vypočítává se napětí a optimální tvar kola. Počítač znázorňuje míru zatížení jednotlivých částí kola pomocí různých barev. Tento proces probíhá ve třech krocích a vytváří základ pro konečný design kola. 

· Test napětí kola 
· Zátěž paprsků 
· Konečný test kola

Analýza počítače se zobrazuje v různých barvách u počítačů. Oblasti s nejvyšším napětím napětí jsou zobrazeny červeně, zatímco oblasti bez stresu jsou zobrazeny zeleně. To znamená bezpečnost pro řidiče a zaručuje nám vyrábět pouze produkty nejvyšší kvality. Všechny výrobky AEZ jsou navrženy tak, aby odolaly obrovským břemenům, aby nenechaly nic náhodě. To znamená bezpečnost pro řidiče a zaručuje nám vyrábět pouze produkty nejvyšší kvality.

Každé lité kolo značek AEZ, DOTZ a DEZENT je schváleno zkušebním ústavem TÜV, který potvrzuje jeho schopnost bezpečného dlouholetého provozu. Nejdůležitějšími zkouškami, které kola ve zkušebně TÜV podstupují jsou: 

Test ohybu 
Během této zkoušky se simulují boční síly působící na kolo během projíždění zatáčky. Každé kolo z lehkých slitin 
se na zkušební stroj připevní pomocí přítlačného kroužku k vnitřnímu okraji ráfku a tak na něj působí přes dosedací plochu kola kroutící ohybný moment. 

Test odvalování 
V této zkoušce se simuluje působení sil na kolo při jízdě směrem dopředu a při projíždění zatáčkou. 

Nárazový test 
Tato zkouška simuluje kontakt s hranou obrubníku. Kladivo naráží na hranu kola v místě styku s pneumatikou. 

Zástavbová zkouška a testovací jízdy 
Během této zkoušky se každé vozidlo, pro které jsou kola homologována testuje s těmito koly. Zde se určuje možné rozmezí zálisu (ET), rozměry pneumatik a podmínky provozu pro jednotlivá kola a pneumatiky.

Vhodnost použití v zimě (odolnost proti soli a štěrku) vyplývá z kvality a tloušťky bezbarvého laku. Zde použivá AEZ zvláštní vysoce kvalitní lak, který byl vyvinut speciálně pro zatížení v zimním provozu. Platí, že je nutné najít optimální kompromis mezi tloušťkou vrstvy a pružností laku. Je zde více nenormovaných variant, jak tyto vlastnosti testovat. 
Jednou z nejnáročnějších zkoušek je pádová zkouška Jaguaru. Ze 4metrové výšky padá na kolo šroubová matice rozměru M8, přičemž po dopadu se nesmí lak roztříštít.

SR3 - Ochrana proti posypové soli
Zkratka SR3 znamená “Salt Resistant - soli odolný“ a číslo odkazuje na tři vrstvy použitého laku - základní lak, barevný lak a svrchní bezbarvý lak. Základním lakem je vždy černý nebo šedý extrémně tvrdý práškový lak nanášený elektrostaticky a poté vypalovaný při teplotě 210 °C po dobu 45 minut. Barevný lak se aplikuje v tekutém stavu a stabilizuje se dalších 40 minut při teplotě 180 °C. Jako první linie ochrany před nástrahami venkovního prostředí se poté nanáší svrchní bezbarvá vrstva laku. 

Sněhové řetězy
Sněhové řetězy, předpisově a včas namontované, nejsou na kolech výrobce AEZ v zásadě žádným problémem. V závislosti na vozidle dbá AEZ na to, aby vhodnost použití sněhových řetězů byla také zakotvena v TUEV posudcích.

Čištění, péče a uskladnění litých kol
Pro kola z lehkých slitin byly vyvinuty speciální čistící prostředky. 
V žádném případě se nesmí použít agresivní chemikálie, abrazivní látky apod., ty mohou silně poškodit vzhled kola. Při uskladnění např. v zimní sezoně by se mělo dbát na to, aby byla kola vyčištěna a uskladněna na suchém místě.

Dodatečná mechanická úprava a/nebo tepelná úprava kola není povolena! 
Po této úpravě již kolo neodpovídá zkoušenému a schválenému typu a při montáži na vozidle vede k zániku schválení k provozu! 
Majitel kola tak ztrácí záruku a právo zakoupené kolo reklamovat!