ALCAR TECHNOLOGIE
TECHNICKÉ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Většina z nás se po usednutí do auta určitě nezamyslí nad tím, co vůz spojuje se zemí. Kola jsou přitom klíčovou částí, díky které, stejně jako nohy u člověka, zaujímá vůz správnou pozici. V případě zranění nohou dochází u člověka ke změně celého postoje a jeho geometrie. S auty to je podobné. Poškození kola může znamenat nehodu a nebezpečí pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu.
AEZ si to velice dobře uvědomuje a zaměřuje se proto na výrobu kol v nejvyšší kvalitě. "Made in Germany" není pro AEZ marketingová fráze, znamená nejvyšší kvalitu a maximální bezpečnost. Potvrzenou a certifikovanou!

wheelprofile_czCHARAKTERISTIKA LITÝCH KOL
Šířka ráfku
Je vnitřní vzdálenost mezi dvěma patkami kola.
Šířka ráfku také označuje nominální šířku kola.

Zális
Je vzdálenost od pomyslné osy kola k dosedací ploše kola.
Tento rozměr je velmi důležitý, protože je rozhodující pro uložení kola na nápravě vozidla.

Průměr roztečné kružnice (PCD/ Počet děr)
Určuje průměr dvou protilehlých děr na náboji kola příslušného vozidla, popř. kolik těchto děr je na náboji kola.

Průměr středového otvoru:
Pro maximální flexibilitu používá AEZ redukční kroužky tak, aby se kolo s jedním vrtáním mohlo použít na více vozidlech s různými průměry středových děr (basic ring system).

Hump:
Zamezuje, při působení velkých bočních sil, například při jízdě v zatáčce, sesunutí pneumatiky z kola při náhlém poklesu tlaku vzduchu v pneumatice. Existuje více provedení.


Rozbor označení kola:
např. 7.5Jx17H2

7.5....nominální šířka (šířka ráfku)
J.......šířka patky ráfku
17.....nominální průměr kola
H2.... podvojný hump (individuální design humpu)

VÝROBA LITÝCH KOL
V případě nejrozšířenějších jednodílných kol jsou hvězdice a ráfek kola vyráběny v jednom kuse. Kolo je možné vyrobit odlitím nebo kováním. Jednodílná litá kola jsou nejběžnějším typem litých kol.

ODLÉVÁNÍ
Odlévací proces může probíhat buď gravitačním nebo nízkotlakým litím. V obou případech je forma naplněna roztaveným hliníkem a po odlití je z ní kolo vyjmuto. Forma je vyrobena z oceli a může v ní být odlito mezi 50 až 80 tisíci koly jednoho designu.

MODELOVÁNÍ
Vznik nového kola začíná vývojem jeho designu. Definují se základní optické charakteristiky designu a hledá se optimální technická konstrukce kola.

ZÁTĚŽOVÁ ZKOUŠKA
Enormní zatížení, která při praktickém používání ani nemohou nastat, se modelují na 3D modelu kola pomocí počítačové simulace a vypočítává se napětí a optimální tvar kola. Počítač znázorňuje míru zatížení jednotlivých částí kola pomocí různých barev. Tento proces probíhá ve třech krocích a vytváří základ pro konečný design kola.

· Test napětí kola
· Zátěž paprsků
· Konečný test kola
ALCAR AEZ DOTZ DEZENT ENZOALCAR AEZ DOTZ DEZENT ENZOALCAR AEZ DOTZ DEZENT ENZO
TÜV TEST
Každé lité kolo značek AEZ, DOTZ, DEZENT a ENZO je schváleno zkušebním ústavem TÜV, který potvrzuje jeho schopnost bezpečného dlouholetého provozu. Nejdůležitějšími zkouškami, které kola ve zkušebně TÜV podstupují jsou:

· test ohybu
· test odvalování
· nárazový test
· zástavbová zkouška a testovací jízdy

Test ohybu
Během této zkoušky se simulují boční síly působící na kolo během projíždění zatáčky. Každé kolo z lehkých slitin
se na zkušební stroj připevní pomocí přítlačného kroužku k vnitřnímu okraji ráfku a tak na něj působí přes dosedací plochu kola kroutící ohybný moment.

Test odvalování
V této zkoušce se simuluje působení sil na kolo při jízdě směrem dopředu a při projíždění zatáčkou.

Nárazový test
Tato zkouška simuluje kontakt s hranou obrubníku. Kladivo naráží na hranu kola v místě styku s pneumatikou.

Zástavbová zkouška a testovací jízdy
Během této zkoušky se každé vozidlo, pro které jsou kola homologována testuje s těmito koly.
Zde se určuje možné rozmezí zálisu (ET), rozměry pneumatik a podmínky provozu pro jednotlivá kola a pneumatiky.

POUŽITÍ KOL Z LEHKÝCH SLITIN V ZIMĚ
Žádné kolo se nevyrábí výlučně pro zimní použití. Vhodnost použití v zimě (odolnost proti soli a štěrku) vyplývá z kvality a tloušťky bezbarvého laku. Zde použivá AEZ zvláštní vysoce kvalitní lak, který byl vyvinut speciálně pro zatížení v zimním provozu. Platí, že je nutné najít optimální kompromis mezi tloušťkou vrstvy a pružností laku. Je zde více nenormovaných variant, jak tyto vlastnosti testovat.
Jednou z nejnáročnějších zkoušek je pádová zkouška Jaguaru. Ze 4metrové výšky padá na kolo šroubová matice rozměru M8, přičemž po dopadu se nesmí lak roztříštít.

SR3 - OCHRANA PROTI POSYPOVÉ SOLI
Zkratka SR3 znamená “Salt Resistant - soli odolný“ a číslo odkazuje na tři vrstvy použitého laku - základní lak, barevný lak a svrchní bezbarvý lak. Základním lakem je vždy černý nebo šedý extrémně tvrdý práškový lak nanášený elektrostaticky a poté vypalovaný při teplotě 210 °C po dobu 45 minut. Barevný lak se aplikuje v tekutém stavu a stabilizuje se dalších 40 minut při teplotě 180 °C. Jako první linie ochrany před nástrahami venkovního prostředí se poté nanáší svrchní bezbarvá vrstva laku.

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Sněhové řetězy, předpisově a včas namontované, nejsou na kolech výrobce AEZ v zásadě žádným problémem. V závislosti na vozidle dbá AEZ na to, aby vhodnost použití sněhových řetězů byla také zakotvena v TUEV posudcích.

ČIŠTĚNÍ, PÉČE A USKLADNĚNÍ LITÝCH KOL
Pro kola z lehkých slitin byly vyvinuty speciální čistící prostředky.
V žádném případě se nesmí použít agresivní chemikálie, abrazivní látky apod., ty mohou silně poškodit vzhled kola. Při uskladnění např. v zimní sezoně by se mělo dbát na to, aby byla kola vyčištěna a uskladněna na suchém místě.

OPRAVY LITÝCH KOL
Dodatečná mechanická úprava a/nebo tepelná úprava kola není povolena! 
Po této úpravě již kolo neodpovídá zkoušenému a schválenému typu a při montáži na vozidle vede k zániku schválení k provozu!
Majitel kola tak ztrácí záruku a právo zakoupené kolo reklamovat!


SORTIMENT
SPOLEČNOST